เตรียมพานักเรียนไปงานวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2558 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ทุกโรงเรียนในตำบลแม่สำ เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม


ประชุม